Z historie

Dům č.p. 16 v Kostelní Bříze, ve kterém se právě nacházíte, je považován za nejlépe dochovanou a nejhodnotnější stavbu s použitím hrázděné konstrukce v celé oblasti. Do dnešní podoby byl v barokním slohu přestavěn v druhé polovině osmnáctého století. Počátek historie stavby, jak dokládají dochované části sklepení i části přízemí domu, sahá hluboko do středověku.

Dům sloužil v průběhu staletí vždy jako pohostinství a řadil se tak vedle kostela, fary, školy a panského sídla k nepostradatelnému vybavení vsi, sloužícímu ke správě církevních a světských záležitostí. Jak se střídali majitelé domu, přecházelo na ně právo pohostinství provozovat. Novým majitelům také zůstávala povinnost péče o kvalitu a dobrou míru čepovaného piva z panského pivovaru, udržování pořádku v podniku a spolupráce s vrchnostenským úřadem při zajišťování místní bezpečnosti.

Vedle pohostinství bylo v domě zřízeno pekařství, řeznictví a později i prodej tabáku. Během let se také měnil název pohostinství. V nejstarších dobách bylo pohostinství označováno jako krčma v Kostelní Bříze. Později bylo užíváno označení pohostinství nebo hospoda. Počátkem 19. století se objevuje označení pohostinství U Bílého koníka. Mělo to pravděpodobně spojitost s tím, že k pohostinství patřilo i rozsáhlé hospodářství s poli, lukami, pastvinami, zahradami i chovem dobytka a koní. Počátkem 20. století byl užíván název hostinec U Zartnerů. Majitel Anton Zartner byl známý muzikant, který uměl bravurně hrát za zády na housle. Po II. světové válce byl hostinec konfiskován. Nejdříve byl používán k ubytování pracovníků Vojenských statků, později po zrušení vojenského újezdu byl znovu zřízen hostinec.

Zajímavou kapitolu v historii zdejší hospůdky tvoří filmová „kariéra“. Natáčely se zde hned dva filmy. V roce 1973 film na motivy Rudolfa Kalčíka (autor Krále Šumavy) Sedmého dne večer. V hlavních rolích Karel Höger, Eduard Cupák, Luděk Munzar, Jan Přeučil, Jiří Krampol a.j. V roce 2007 si filmaři vybrali Kostelní Břízu a zdejší hospůdku podruhé. Natáčel se zde film na motivy spisovatele Jaroslava Durycha Boží duha. V hlavních rolích si zahráli Markéta Hrubešová a Milan Kňažko. Od roku 2008 probíhá ve spoluprácí se státní památkovou péčí rozsáhlá oprava, která má domu opět vrátit jeho jedinečnou krásu.