21.prosince – O svatém Tomáši meluzína straší.

Caravaggio, Nevěřící Tomáš, olej na plátně 1601 - 1602

Svatý Tomáš byl jedním z dvanácti Ježíšových apoštolů. Vyskytuje se pokaždé v Novozákonních seznamech apoštolů. V prvních třech evangeliích je kladen vedle Matouše zatímco ve Skutcích se nachází vedle Filipa). Jeho jméno je odvozeno z hebrejského kořene ta’am (te’óma), který znamená „blíženec, dvojče“. Janovo Evangelium jej skutečně několikrát nazývá přezdívkou Didimos která v řečtině znamená právě „dvojče“. Důvod tohoto označení není jasný. Podle některých pramenů získal toto označení po předcích (jako jiní mužové té doby nesl jméno po otci), podle jiných že byl nakloněn k pochybování (didymus = dubius), anebo že byl skutečně z dvojčat (podle tradice měl sestru Lysii). Také bývá uváděno, že Tomáš a Matouš byli dvojčata, což se opírá o to, že v seznamech apoštolů jsou uvedeni vedle sebe.

U starších spisovatelů syrských se jmenuje též Judas Thomas. Podle tradice pocházel z Galileje (snad z města Paneas). Někteří se domnívají, že jako ostatní apoštolové, tak i Tomáš se živil rybolovem. Podle starobylého podání pocházel z chudé rodiny a povoláním byl stavitelem a zedníkem. Faktem zůstává, že patří mezi ty apoštoly, o kterých je více legendárního vyprávění než spolehlivých historických údajů.

Zatím nikdo žádný komentář nepřidal.

Napište komentář